MIKROSKOPIA I CHEMIKALIA

 

PŁYNY KONSERWUJACE

Płyn glicerynowy

Płyn konserwujący larwy, poczwarki i inne okazy biologiczne. Skład chemiczny: gliceryna bezwodna, alkohol etylowy 70 %, formalina, octan etylu.

Płyn Pampela

Płyn konserwujący larwy, poczwarki i inne okazy biologiczne.
Skład chemiczny: kwas octowy lodowy, formalina, alkohol etylowy 96 %,

Płyn konserwujący do larw

Płyn konserwujący larwy, poczwarki i inne okazy biologiczne. Skład chemiczny:
kwas octowy lodowy, alkohol etylowy 96 %, gliceryna bezwodna, tymol.