MIKROSKOPIA I CHEMIKALIA

 

ALKOHOLE

Line-EtOH acetonówka

Etanol 96 % z dodatkiem eteru dietylowego i acetonu.
Preparat stosowany w biologii komórkowej.

Line-EtOH synt B

Etanol 99,9 % z dodatkiem eteru dietylowego i heksanu.
Preparat stosowany jako eluent w chromatografii kolumnowerj oraz w krystalizacji i ekstrakcji.

Line Antybakteria 96

Etanol 96 % z dodatkiem izopropanolu, propan-1-olu.
Stosowany do dezynfekcji.

Line Antybakteria 70

Etanol 70 % z dodatkiem propan-2-olu i propan-1-olu.
Stosowany do dezynfekcji.